free responsive web templates

Tarieven en vergoedingen


In 2019 worden dieetkosten vergoed door de basisverzekering. Iedereen heeft recht op 3 uur dieetadvies uit de basisverzekering*. Het kan zijn dat je aanvullend pakket recht geeft op meer uren dieetadvies. Kijk via onderstaande link of dieetadvies ook in jouw aanvullend pakket valt.

. De rekening van het dieetadvies wordt direct naar de zorgverzekeraar gestuurd, Je hoeft niets zelf te declareren.
. Als je meer dieetadvies nodig heeft dan de zorgverzekeraar vergoed, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Dit wordt tijdig besproken.
. De kosten die in rekening worden gebracht bestaan uit de tijd van het consult plus de uitwerking van het advies (Individueel Dieetvoorschrift). Zie onderstaande tarieven.
. De uitwerking van het advies (Individueel Dieetvoorschrift) kan bestaan uit een verslag en/of een voorbeeldmenu en/of een berekening van de voeding. Dit hangt af van de situatie.

Eerste consult (45 minuten, inclusief Individueel Dieetvoorschrift): €82,50 
Eerste consult (60 minuten, inclusief Individueel Dieetvoorschrift): €99,-
(Heeft u geen verwijzing van de arts en wilt u dat de rekening bij de zorgverzekeraar wordt ingediend? Dan geldt er een toeslag van €16,50 voor screening).

Vervolg consult (15 minuten): €16,50
Vervolg consult (30 minuten): €33,-

Laatste consult (15 minuten, inclusief eindrapportage): €33.00
Laatste consult (30 minuten, inclusief eindrapportage): €49.50

Telefonisch/email consult: €16,50

Toeslag voor huisbezoeken: €27,50

Let op, kun je een gemaakte afspraak niet nakomen? Meld dit dan minimaal 24 uur van te voren, anders worden onderstaande tarieven bij in rekening gebracht. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Niet nagekomen afspraak eerste consult: €49,50
Niet nagekomen afspraak vervolg consult: €16,50


* De kosten voor dieetadvies tellen mee voor het eigen risico. Het eigen risico in 2018 is €385,-. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor vragen hierover.