Kritische eters/ARFID

Als eten niet meer vanzelf gaat en soms zelfs klachten als vermoeidheid of gewichtsverlies als gevolg heeft

Als eten even niet meer vanzelfsprekend is. Er zijn zeer diverse redenen waarom kinderen soms niet voldoende eten. Bijvoorbeeld reflux of sondevoeding in het verleden, KNO problemen waardoor het eten moeilijker is, of bijvoorbeeld kinderen die erg goed weten wat ze wel en niet willen. Dit is vaak intensief voor het gezin, er ontstaat strijd aan tafel of alles is al geprobeerd en niks heeft het gewenste resultaat.

Voor advies op maat voor jullie gezin.

Tijdens de behandeling staat uw kind centraal. Samen met hem/haar wordt doorgenomen wat hij/zij wil leren, en hoe we dat middels experimenten/spelletjes/opdrachten gaan bereiken. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Kinderdieetcreatie. Hij/zij krijgt een mapje met alle opdrachten mee naar huis, om daarmee aan de slag te gaan.

Zoals al eerder benoemd zijn de oorzaken van eetproblemen bij kinderen heel divers. We werken dan ook veel samen met logopedisten, psychologen en pedagogen om de behandeling breed aan te pakken. Samen weten we immers meer dan alleen.