Diëtistenpraktijk Els Modderman gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is per 25 mei 2016 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Els Modderman dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via e-mail of via het contact met de diëtist (tijdens de afspraak). Denk hierbij aan:

- Naam*
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- BSN
- Telefoonnummer
- Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)*
- E-mailadres
- Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens (bijvoorbeeld informatie over klachten, medicatie en medische geschiedenis)
- Bepaalde, ter zake doende, sociale gegevens (bijvoorbeeld woonsituatie, afkomst, beweegpatroon)
- Metingen (bijvoorbeeld lengte en gewicht)

*Deze gegevens worden gecontroleerd door Vecozo. Op deze manier kunnen de declaraties juist worden ingediend.

Waarom is dat nodig?
Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden; een persoonlijk dieetadvies.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ (zoals medische geschiedenis of afkomst). Deze gegevens worden alleen gedocumenteerd als dit een meerwaarde heeft voor jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Je dossier wordt 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling bewaard (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Indien noodzakelijk en met jouw instemming worden jouw gegevens verstrekt aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere praktijk). Diëtistenpraktijk Els Modderman heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Gegevens overdrachten gebeuren via veilige mail (zorgmail), of via post.


Om je gegevens veilig op te bergen worden ze uitsluitend verstrekt aan een ICT hosting organisatie. Met deze organisatie (Evry BV) heeft Diëtistenpraktijk Els Modderman een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor deze gegevens. Via deze ICT oplossing zijn de gegevens beveiligd tegen inzage van anderen en tegen verlies of beschadiging. Als je mij een e-mail stuurt staan er ook gegevens van jou in mijn email. Ook met deze organisatie heb ik een overeenkomst. Vragen en inhoudelijke stukken worden in het dossier verwerkt, waarna de email verwijderd wordt. Diëtistenpraktijk Els Modderman blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijk-elsmodderman.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
De bescherming van jouw gegevens nemen we serieus en hiervoor nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-37165814 of via info@dietistenpraktijk-elsmodderman.nl.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Els Modderman kun je contact opnemen.
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.