Werkwijze

Je kunt direct terecht (zonder verwijzing) of op medische indicatie met een verwijsbrief. Iedereen heeft uniek advies nodig. Hierom wordt er geen standaard werkwijze aangehouden. 

De eerste afspraak duurt vaak 45 minuten. Tijdens dit consult wordt de benodigde informatie verzameld en volgt vaak het eerste advies. Hierna volgt (als alle benodigde gegevens binnen zijn) een verslag van het gesprek met de adviezen erin.
Het vervolgconsult is vaak na 3-4 weken, afhankelijk van de vraag, en duurt ongeveer 30 minuten. Hierin zullen de adviezen geëvalueerd worden en eventuele aanvullingen op het advies gegeven worden.

Het is mogelijk om een afspraak op de praktijk te maken (vind hier de verschillende locaties), of via videobellen. Voor het videobellen ontvangt u een link. Door op de link te klikken komt u direct in de digitale wachtkamer terecht, er hoeft niks geïnstalleerd te worden en er hoeft geen account aangemaakt te worden. Er is wel goede internetverbinding, camera en microfoon nodig (bijvoorbeeld van een laptop, telefoon of tablet). Het is mogelijk om de uitnodiging naar meer dan één persoon te sturen (bijvoorbeeld als u als ouders op verschillende locaties bent door werk).

Bij de behandeling voor kinderen wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de werkwijze Kinderdieetcreatie. De creatieve behandelmethode en het spelmateriaal is ontwikkelt door collega diëtisten. De dieetbehandeling sluit dan aan op het niveau van de kinderen.

Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met het volgende:

. Gegevens (inhoud van gesprekken, e-mails en SMS/Whats-app) worden geregistreerd in het dossier.
. Zorgverzekeringsgegevens worden opgevraagd via beveiligde controle. Dit is noodzakelijk voor een goede declaratie naar de zorgverzekeraar.
. Kosten die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen zijn voor eigen rekening
. Afspraken worden ten minste 24 uur van te voren afgemeld. Anders zijn de kosten voor eigen rekening
. Verwijzers krijgen automatisch een rapportage, zowel aan het begin van de behandeling als aan het einde. De tijd voor het schrijven van een verslag, wordt berekend binnen de 3 uur dieetadvies.
. Je bent op de hoogte van onderstaande behandelafspraken
. Je bent op de hoogte van de privacyverklaring

Behandelafspraken

Afspraken tussen de praktijk en jou om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen. 
Intake en behandeling
De zorg die je krijgt bij Diëtistenpraktijk Els Modderman is op basis van het intakegesprek. De huidige situatie wordt in kaart gebracht en samen worden doelen opgesteld. Om deze doelen te behalen worden passende adviezen gegeven. Tijdens de vervolggesprekken (behandeling) worden deze adviezen geëvalueerd en bijgesteld.

Na het intake gesprek volgt er een rapportage naar de verwijzer en/of huisarts en betrokkenen (mits toestemming). Je krijgt hier een kopie van.

Nadat de doelen (gedeeltelijk) zijn behaald zal in samenspraak de behandeling worden beëindigd. Er volgt dan een eindrapportage naar de verwijzer en/of huisarts en betrokkenen (mits toestemming). Je krijgt hier een kopie van.

Het kan nodig zijn dat de verwijzer en/of huisarts of betrokkenen eerder op de hoogte worden gesteld van de behandeling. Er wordt dan een tussentijdse rapportage gestuurd (mits toestemming). Je krijgt hier een kopie van.

Afzeggen van afspraken
24 uur van te voren wordt de afspraak geannuleerd bij verhindering. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. Afmelden kan via het sturen van een mail of het inspreken van de voicemail. Bij niet of te laat afmelden zal het consult in rekening gebracht worden.

Vergoeding
Dieetadvies wordt voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar. Bij volwassenen zal hierbij eerst het openstaande eigen risico worden aangesproken. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Mogelijk biedt de aanvullende verzekering nog vergoeding, deze wordt aangesproken nadat de vergoeding vanuit de basisverzekering is gebruikt. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Wanneer de vergoeding vanuit de verzekering niet meer dekkend is voor de behandeling worden de kosten in rekening gebracht.

Geef wijzigingen van zorgverzekeraar zo snel mogelijk door om te zorgen voor een goede vergoeding van de zorg.

Toestemming minderjarigen
De behandelovereenkomst voor cliënten, die jonger zijn dan 16 jaar, wordt getekend door de ouders of andere wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige.

Spoedgevallen
Diëtistenpraktijk Els Modderman heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kun je het beste contact opnemen met de (dienstdoende)
huisarts.

Kwaliteit
De zorg die je krijgt is op basis van een 4 jarige HBO-opleiding voeding en diëtetiek. Na deze opleiding wordt de kwaliteit geborgd door te voldoen aan het kwaliteitsregister paramedici. Om geregistreerd te blijven in dit register moeten we voldoen aan verschillende eisen, zoals het volgen van scholingen, het doen van intervisie en het werkveld verbeteren door te participeren in beroepsverenigingen.

Voor het geven van advies werken we volgens de recentste richtlijnen. Naast het volgen van scholingen en het werken op basis van richtlijnen is de zorg die we verlenen uiteraard ook gebaseerd op ervaring.

Jouw ervaring is ook belangrijk voor anderen. Je kunt deze delen via www.zorgkaartnederland.nl

Cliëntdossier
Het dossier bestaat uit persoonlijke gegevens, verzekeringsgegevens, gegevens over de verwijzer en de verwijzing, een overzicht van de afspraken, gegevens die tijdens de intake aan bod zijn gekomen, aantekeningen die gemaakt zijn tijdens de vervolgafspraken, verzonden en ontvangen rapportages, bijlagen zoals eetdagboeken of vragenlijsten, mogelijk een berekening van uw voeding, antropometrische gegevens (gewicht en lengte), andere medische gegevens die van belang kunnen zijn.

Het dossier wordt volgens de wettelijke termijn 15 jaar veilig bewaard.

Het is mogelijk om het dossier op te vragen, bijvoorbeeld bij een overdracht

Geheimhouding
Als zorgverlener hebben we een geheimhoudingsplicht. Gegevens uit het dossier worden nooit zonder toestemming gedeeld.

Klachtenregeling
Voor klachten over de zorg kun je terecht bij www.klachtenloketparamedici.nl.

Communicatie
Alle communicatie zal gaan via de gegevens die bij het maken van de eerste afspraak zijn gegeven. Geef wijzigingen hierom ook tijdig door.

Contactgegevens van Diëtistenpraktijk Els Modderman
06-37165814
info@diëtistenpraktijk-elsmodderman.nl
Adres 1: Antwerpsestraatweg 2, 4631 NL, Hoogerheide
Adres 2: Tremel 20, 4413 HA, Krabbendijke
Adres 3: Bruinevisstraat 32, 4611 HJ, Bergen op Zoom
Adres 4: Michiel de Ruyterstraat 4, 4819 AD, Breda
Adres 5: Kade 26, 4731 KS, Oudenbosch
Adres 6: Biezelingsestraat 7, 4421 BL, Kapelle