Professionals

Informatie voor verwijzers, collega's en andere professionals werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg

Kwaliteit

Het onderwerp voeding is heel breed. Daarnaast zijn we nog eens met heel veel verschillende unieke mensen in Nederland. De visie van de praktijk is...

Netwerk Eerstelijns Kinderdiëtisten

Het NKD zet zich in voor vakinhoudelijke ontwikkeling, samenwerking met andere jeugdprofessionals en...

Samenwerking

Multidiciplinaire samenwerking verbeterd de kwaliteit van de zorg. Er wordt daarom ook met meerdere partijen intensief samengewerkt.

Kinderdiëtist

Een kinderdiëtist is een diëtist die naast de 4 jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek minimaal...

Verwijzen

Wanneer verwijzen, verwijsbrief en vergoeding...

Het onderwerp voeding is heel breed. Daarnaast zijn we nog eens met heel veel verschillende unieke mensen in Nederland. De visie van de praktijk is dat specialiseren de kwaliteit van de zorg ten goede komt. 

Specialiseren houdt in dat we verschillende scholingen volgen, congressen bezoeken, en minimaal eens per week 1 uur intervisie organiseren.


Al deze scholingen en andere activiteiten hebben één gemeenschappelijk onderwerp; en dat is voeding rondom het kind


Voor meer informatie over de (grotere) scholingen die we gevolgd hebben kunt u kijken op onze LinkedIn 

Als diëtist staan we geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (agbcode: 24004088).

Netwerk Eerstelijns Kinderdiëtisten

Het NKD zet zich in voor vakinhoudelijke ontwikkeling, samenwerking met andere jeugdprofessionals en het organiseren van scholingen. Dit allemaal om de zorg rondom kinderen betreft de voeding te optimaliseren. Het NKD heeft als visie dat het beroep kinderdiëtist een specialisatie binnen de diëtetiek is.

Het NKD is erkend door beroepsvereniging (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) als specifiek kennisnetwerk.

Sinds de start van onze carrière zijn we lid van dit netwerk. Els is tussen 2014 en 2019 actief bestuurslid geweest, zowel om het beroep kinderdiëtist te laten groeien als om zelf verder te ontwikkelen.

NKD

Kinderdiëtist

Een kinderdiëtist is een diëtist die naast de 4 jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met begeleiding van kinderen van 0-18 jaar heeft. Daarnaast volgt een kinderdiëtist scholingen op het gebied van kinderdiëtetiek. De kinderdiëtist geeft voedings- en dieetadvies in relatie tot de groei en gezondheidsklachten van het kind.

NKD

Wanneer verwijzen

In de meeste gevallen is het raadzaam om zo vroeg mogelijk te verwijzen om verergering van het probleem te voorkomen.
 
Vooral bij kinderen met kritisch eetgedrag, onvoldoende groei/gewichtstoename en overgewicht wordt soms te lang gewacht met verwijzen, waardoor de klacht in de loop der jaren is verergerd. 

Klik hieronder om te zien welke doelgroepen verwezen kunnen worden.

Verwijsbrief

Een verwijsbrief is in de meeste gevallen niet verplicht, maar vergemakkelijkt het proces wel.

Op een verwijsbrief horen in ieder geval de volgende gegevens te staan:

- Naam en geboortedatum cliënt
- Diagnose
- Naam en AGB-code arts
- Datum
- Handtekening arts

Nuttig bij een verwijzing zijn eventueel:
- groeigegevens (tabellen)
- relevante labwaarden (allergie, coeliakie, deficiënties)
- relevante medische voorgeschiedenis

Bij voorkeur de verwijzing digitaal versturen via ZorgDomein

zorgmailnummer: 500083494
zorgmail: dietistenpraktijkelsmodderman@zorgmail.nl

Vergoeding

Dieetadvies wordt voor 3 uur uit de basisverzekering vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden nog meer vanuit de aanvullende verzekering. Kinderen hebben geen eigen risico.