Specialisaties

Kind en Jeugd

Ondergewicht

Kinderen met ondergewicht kunnen prima gezond zijn, niet iedereen is immers hetzelfde, en niet iedereen valt binnen de norm. Het is goed om naar alle factoren te kijken; de ontwikkeling van het kind, de gezondheid, de groei en de gewichtstoename, het voedingspatroon en bouw van de gezinsleden. 

Door ondergewicht kan een kindje juist ook gemakkelijker ziek worden, minder snel herstellen en minder goed ontwikkelen op andere vlakken; zoals leren lopen of groeien.

Groeiachterstand

Als een kindje langere tijd onvoldoende energie binnen krijgt dan kan het zijn dat niet alleen het gewicht, maar ook de groei achter blijft. Dit kan natuurlijk ook andere oorzaken hebben dan onvoldoende energie uit voeding, zoals ziekte of stress. Soms is de energiebehoefte verhoogd, en is er bijna niet tegen aan te eten. Juist dan is het belangrijk om dit wel in kaart te brengen, zodat de groei in lengte hier zo min mogelijk onder lijdt.

Pre en/of dysmatuur

Bij het te vroeg (prematuur) en/of te klein (dysmatuur) geboren worden is vaak extra zorg nodig. Jullie kindje ligt misschien wat langer in het ziekenhuis en heeft een hoop in te halen qua ontwikkeling op allerlei vlakken. Ook qua voeding kan er eventueel ondersteuning gegeven worden, soms op het gebied van sondevoeding.

Eetproblematiek bij AD(H)D

Eetproblemen komen vaker voor bij kinderen met AD(H)D. Dit kan te maken hebben met een andere verwerking van prikkels, waardoor het eten moeilijker is, of met eventuele medicatie. Hoe een kindje prikkels verwerkt of welke medicatie dat het krijgt, valt niet te veranderen. Wel is het belangrijk om te kijken of het kindje goed blijft groeien en voldoende blijft aankomen. 

Eetproblematiek bij autisme

Autisme en eetproblemen gaan bijna hand in hand. Veel kinderen, maar ook volwassenen hebben eetproblemen. Dit heeft met verschillende factoren te maken. Eten is iets heel complex, het is niet alleen iets fysieks, maar ook iets sociaals en iets zintuigelijks. Omdat het eten op meerdere vlakken aandacht vraagt, is multidiciplinaire behandeling vaak nodig. 

Kritische eters/ARFID

Veel kinderen tussen 2-6 jaar eten niet zoals we zouden willen, ze weigeren de avondmaaltijd lusten niks groens, ondanks alle tactieken die al geprobeerd zijn. Dit hoeft geen probleem te zijn. Maar mocht een kindje echter veel moe worden, niet meer goed ontwikkelen, niet voldoende aankomen of niet voldoende groeien dan is het belangrijk om hier op een goede manier toch aandacht aan te besteden. 

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

Kinderen met eetproblemen

Samenwerking (preverbaal) logopedist en kinderdiëtist

Diëtistenpraktijk Els Modderman en Méér dan Logopedie Mardy Thomassen, beide o.a. gevestigd aan de Michiel de Ruijterstraat in Breda, gaan samenwerken. “Daardoor kunnen we kinderen beter helpen bij groei en ontwikkeling of eetproblemen”, legt Mardy Thomassen uit. Els Modderman vult aan: “Denk ook aan drinkproblemen of niet willen of niet kunnen eten. Met onze gezamenlijke aanpak kunnen we gerichter dit soort problemen oplossen.” Als uw kind niet wil/kan eten en drinken kan dat veel impact hebben op uw gezin. Wij denken dan ook graag met u mee, zodat de maaltijden weer ontspannen kunnen verlopen.
 

Spreekuur

Voor deze gezamenlijke aanpak bieden de specialisten een inloopspreekuur aan. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een consult/ vraag/ advies op de praktijk of telefonisch/ digitaal. Aanmelden kan via onderstaande link.

Voedingsproblemen hebben vaak niet één oorzaak. Door er zowel vanuit de diëtistische bril als de logopedische bril naar te kijken, kunnen we uw kind beter helpen

Michiel de Ruijterstraat 4, 4819 AD Breda.  

Overgewicht en obesitas

Voeding, beweging en ontspanning zijn de drie hoofdzaken die aandacht moeten krijgen bij de aanpak van overgewicht of obesitas. De behandeling hiervan is dus ook het effectiefst als op alle drie de vlakken ingezet wordt. 

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

Lactose-intolerantie

Vervelende buikpijn, diarree klachten en vermoeidheid? Soms kan het lichaam lactose (melksuiker) niet goed verteren, waardoor vervelende klachten optreden. Alle soorten zuivel weglaten is niet voldoende, we hebben immers zuivel nodig om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Een goede vervanging hiervoor is dus belangrijk. 

(meervoudige) Voedselallergiëen

Het weglaten van sommige voedingsmiddelen is niet heel ingewikkeld, zoals kiwi. Maar het weglaten van koemelk, ei of soja is al een stuk ingewikkelerd, omdat dit in een hoop producten verwerkt zit. En wat kan jullie kindje dan nog wel eten?

Coeliakie

Leven met coeliakie betekent leven zonder gluten. Dit is niet een van de gemakkelijkste dieeten om te volgen. Tekorten aan voedingstoffen en te weinig variatie zijn een van de dingen waar veel mensen met coeliakie tegenaan kunnen lopen.

Obstipatie

Verstopping is heel vervelend. Bij jonge kinderen kan de pijn van de verstopping ervoor zorgen dat het ontlasting nog moeilijker wordt. Voeding heeft alles te maken met ontlasting, en kan dus soms voor verlichting, of vermindering van de klachten zorgen. 

Prikkelbaar darmsyndroom

Sommige darmen zijn gevoeliger dan andere. Klachten als buikpijn, wisselende ontlasting en moeilijk eetgedrag komen hierbij vaak voor. Om uit te vinden waar je kind op reageert is vaak niet gemakkelijk, zoveel factoren zijn van invloed. Soms heeft de reactie niks met voeding te maken. Meer inzicht in dit patroon zorgt soms voor rust.

Andere maag-darmklachten

Diarree klachten zoals peuterdiarree of overloopdiarree komen ook voor. Of dit beïnvloedbaar is door voeding is vaak een hele puzzel. Ook hier heeft voeding weer alles te maken met het ontlastingspatroon.

Mondgezondheid

Een gezonde mond en tanden hebben alles met voeding te maken en andersom. Als de tanden niet gezond zijn (bijvoorbeeld bij gaatjes) dan gaat het eten moeizamer. Andersom komen die gaatjes vaak door eten en drinken. Kun je nu het beste voor of na het eten de tandenpoetsen? En vanaf welke leeftijd begin je daarmee. Welk eten is gezond voor de tanden? Deze vragen komen aan bod tijdens een gesprek. Op de locatie in Breda wordt intensief samen gewerkt met kindertandartsen.

Vegetarisch/veganistisch

Een vegetarisch, maar zeker een veganistisch dieet vraagt om extra aandacht om tekorten te voorkomen. Kinderen hebben alle voedingsstoffen hard nodig om goed te kunnen ontwikkelingen. Een inschatting van de mogelijke tekorten en zo nodig een berekening van de voeding is een onderdeel van het advies.  

Specialisaties

Volwassenen

Gezonde voeding bij een kinderwens of zwangerschap

Recent is ontdekt dat de gezondheid van een kindje voor een groot deel wordt bepaald in de eerste 1000 dagen (van zwangerschap tot de leeftijd van 2 jaar). Maar ook de preconceptie (voor de zwangerschap) heeft invloed op de gezondheid van kinderen. 

Diabetes gravidarum (diabetes bij zwangerschap)

Een te hoge bloedsuiker tijdens je zwangerschap is niet alleen vervelend, het kan er ook voor zorgen dat je kindje te groot wordt, waarbij er complicaties tijdens de bevalling kunnen ontstaan. Een stabiele bloedsuiker is dus van groot belang. Voeding en leefstijl hebben een grote invloed hierop. 

Over- of ondergewicht bij zwangerschap

Recent is ontdekt dat de gezondheid van een kindje voor een groot deel wordt bepaald in de eerste 1000 dagen (van zwangerschap tot de leeftijd van 2 jaar). Een gezond gewicht tijdens de zwangerschap is van invloed op je kindje, maar ook op het gewicht van jezelf in de toekomst. Een te laag gewicht kan er voor zorgen dat je kindje niet voldoende groeit.  

PCOS en voeding

PCOS (Polycysteus Ovarium Syndroom) komt veel voor bij vrouwen (5-10% van alle vrouwen heeft hier last van en hiermee is het de meest voorkomende hormonale afwijking). Voeding is van groot belang als we het hebben over vruchtbaarheid, maar bij PCOS gaat het nog een stapje verder. Om de klachten van PCOS te verminderen is vaak een aanpassing van het voedingspatoron nodig, tegelijkertijd zorgt PCOS er meestal voor dat gewicht verliezen moeizaam gaat.